Grundskola och anpassad grundskola

Skolverksamheten i Ludvika kommun består av förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och anpassad grundskola. Vi har drygt 3000 elever i den kommunala verksamheten. Det finns även en fristående grundskola med annan huvudman än Ludvika kommun, Olympicaskolan i Håksberg.

Innehåll