Slam och latrin

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB är det kommunala bolag som sköter hanteringen av slam och latrin i Ludvika.

Läs om vad som gäller på WBABs hemsida Länk till annan webbplats.

Slamtömning

En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren regelbundet. Det sker i normala fall automatiskt, men det kan ibland hända att en extra slamsugning måste beställas.

Kontakta oss

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB)

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken

Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

E-post: info@wbab.se

Telefon:  0240-309 90

wbab.se Länk till annan webbplats.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: