Slam och latrin

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB är det kommunala bolag som sköter hanteringen av slam och latrin i Ludvika.

Läs om vad som gäller på WBABs hemsida Länk till annan webbplats..

Slamtömning

En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren regelbundet. Det sker i normala fall automatiskt, men det kan ibland hända att en extra slamsugning måste beställas.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: