Hoito ja tuki

Synnymme ja elämme eri edellytyksin. Ludvika tarjoaa erilaista tukea, hoitoa ja apua, jotta kaikki asukkaat kykenisivät elämään mahdollisimman itsenäisesti ja hyvin. Täältä saat apua ja tukea koskevaa tietoa sekä tietoa siitä, mistä apua ja tukea saa.