Bilen

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, vattendrag och sjöar. Det bästa sättet att tvätta bilen är därför att åka till en biltvättsanläggning som har en godkänd reningsutrustning.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtlivet. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Två steg mot en bättre miljö

Tvätta din bil i en biltvätt

Det första och bästa sättet att tvätta bilen är att åka till en biltvättsanläggning som har en godkänd reningsutrustning. Där renas tvättvattnet innan det släpps ut.

Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Bor du långt ifrån en bra tvättanläggning?

Då kan det vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar hemma, om du beaktar följande råd:

  • Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom vattenskyddsområde!
  • Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i andra hand).
  • Tvätta med miljöanpassade bilschampon. Mikroorganismer i marken kan då bryta ner en del av ämnena innan de når grundvatten och ytvatten.
  • Använd inte avfettningsmedel, inte ens miljöanpassade.
  • De flesta tvättar bör du dock ändå utföra i tvättanläggningar. Passa på när du ändå är på väg med bil någonstans!

  • Broschyr från Dala VA: Ren bil med rent samvete Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: