Särskilt boende vid långvarig psykisk ohälsa

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig hela dygnet och vid behov finns även sjuksköterskor att tillgå. Varje boende har en enhetschef kopplad till sig.

Särskilt boende med heldygnsomsorg

I ett särskild boende med heldygnsomsorg bor du i en egen lägenhet/ eget rum med pentry. Måltiderna äts tillsammans med övriga hyresgäster i gemensamhetsutrymmet.

Särskilt boende med boendestöd

I ett särskilt boende med boendestöd bor du i egen lägenhet och personal finns för att ge dig det stöd du behöver för att klara din vardag.

Ansökan

Du kan ansöka om särskilt boende med hemtjänst genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Blomstervägen

Besöksadress
Blomstervägen 9
Ludvika

Personal
0240-868 66

Enhetschef
0240-860 00

Sjuksköterska
0240-860 00

Vindelgatan 6

Besöksadress
Vindelgatan 6A

Personal
0240-56 57 56
070-555 73 27

Enhetschef
0240-860 00

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: