Erityisasuminen

Jos sinulla on laaja ja pysyvä tuen tarve (fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen), jota kotipalvelu ei enää kykene tyydyttämään, sinulla voi olla oikeus erityisasuntoon, jossa on ympärivuorokautinen hoiva. Mikäli sinulla on dementiadiagnoosi ja dementiasairaille tarkoitetun erityisasunnon tarve, dementia-asunnon järjestäminen voi tulla ajankohtaiseksi.

Hoito- ja hoivahallinnon asunnoissa asutaan omassa huoneistossa ja saatavilla on hoivahenkilöstöä vuorokauden ympäri. Siellä on mahdollista asua elämän loppuun saakka.