Kommunfullmäktige

Ludvika kommuns högsta politiska organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är den lokala motsvarigheten till riksdagen.

Kommunfullmäktige beslutar om alla viktiga och övergripande frågor. Kommunens budget, kommunalskattens storlek och olika taxor tillhör det som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunens styrelser och nämnder.
Kommunfullmäktige har 45 ledamöter och sammanträder en gång per månad.
Tid och plats för fullmäktiges sammanträden annonseras på kommunens officiella anslagstavla här på ludvika.se.

Sammanträdena hålls i Folkets hus i Ludvika och är öppna för allmänheten.
Ledamöterna i kommunfullmäktige utses vart fjärde år genom val, som äger rum samtidigt som val sker till region och riksdag. Kommunfullmäktigesammanträdena direktsänds via webben och går även att se i efterhand.

Mandatfördelning

Se mandatfördelningen för kommunfullmäktige på sidan Valresultat och mandatfördelning.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: