Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en del av Polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Dialog mellan medarbetare i kommunen och Polisen, samt medborgare i Ludvika kommun har genomförts för att kartlägga kommuninvånarnas känsla av otrygghet. Statistik över anmäld brottslighet har analyserats i arbetet och visar att centrala Ludvika är den mest brottsutsatta delen i kommunen.

Många av de faktorer till otrygghet som framkommit i dialogen går att knyta till varandra. Det gör att en trygghetsskapande åtgärd kan bidra till att flera otrygghetsfaktorer påverkas till det bättre.

Medborgarlöften i Ludvika kommun

  • Polisen och kommunen ska samverka i kontinuerliga möten för en samlad lägesbild enligt Länsstyrelsen Dalarnas gemensamma modell för förebyggande arbete i samverkan.(FAS)
  • För att på bästa sätt skapa trygghet och förebygga brottslighet ska Polisens synlighet i Ludvika baseras på det underlag som finns tillgängligt via den gemensamma lokala lägesbilden och Polisens övriga underrättelser, relevant statistik och resursläge.
  • Polisen ska under medborgarlöftets löptid ha kontakter med fritidsgårdarna i kommunen.
  • Personal från socialtjänsten och Citygruppen ska nattvandra under riskhelger i Ludvika centrum och dess närhet. De ska jobba uppsökande och brottsförebyggande bland ungdomar.

Giltighet och uppföljning

Medborgarlöftena ska gälla från 2023-06-20 till och med 2024-06-20. Uppföljning av löftena sker i det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: