Kaminer och eldstäder

Om du vill installera eller ändra en eldstad, braskamin, vedspis, panna, brännare och/eller rökkanal måste du göra en anmälan till Myndighetsnämnden miljö och bygg.

Montering eller ändringen får inte påbörjas förrän anmälan har godkänts och du fått ett startbesked.

Om du har lämnat in följande dokument vid din anmälan i e-tjänsten kommer automatiserad beslutsfattning att tillämpas på din anmälan och ditt startbesked kommer inom några minuter:

  • kontrollplan som finns som bilaga i ansökningsblanketten
  • planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering
  • prestandadeklaration som visar utsläpp och verkningsgrad på nya eldstaden

När eldstaden är monterad och sotaren har besiktat den, ska du skicka in sotarens besiktningsprotokoll tillsammans med kontrollplanen och fotodokumentation på taksäkerhet till Myndighetsnämnden miljö och bygg. Därefter får du ett slutbesked och du kan börja elda.

För anmälningar som inkommer via blanketter kan automatiserad beslutsfattning inte tillämpas och din anmälan kommer att hanteras av våra bygglovshandläggare.

Om åtgärder görs på befintliga eldstäder, till exempel kassett i befintlig öppen spis kan foto av spis, skorsten och taksäkerhet räcka. Om ytterligare information behövs för handläggningen kommer ett föreläggande att skickas ut efter att en första granskning har gjorts.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Sidan uppdaterades: