Kaminer och eldstäder

Om du vill installera eller ändra en eldstad, braskamin, vedspis, panna, brännare och/eller rökkanal måste du göra en anmälan till Myndighetsnämnden miljö och bygg.

Montering eller ändringen får inte påbörjas förrän anmälan har godkänts av Myndighetsnämnden miljö och bygg och du fått ett startbesked.

När eldstaden är monterad och sotaren har besiktat den, ska du skicka in sotarens besiktningsprotokoll tillsammans med kontrollplanen och fotodokumentation på taksäkerhet till Myndighetsnämnden miljö och bygg. Därefter får du ett slutbesked och du kan börja elda.

Handlingar som ska lämnas in med anmälan

  • kontrollplan som finns som bilaga i ansökningsblanketten
  • planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering
  • fasadritning i skala 1:100 med skorsten
  • beskrivning av taksäkerheten
  • prestandadeklaration som visar utsläpp och verkningsgrad på nya eldstaden

Om åtgärder görs på befintliga eldstäder, till exempel kassett i befintlig öppen spis kan foto av spis, skorsten och taksäkerhet räcka. Om ytterligare information behövs för handläggningen kommer ett föreläggande att skickas ut efter att en första granskning har gjorts.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Sidan uppdaterades: