Nybyggnadskarta, tomtkarta och situationsplan

Du använder nybyggnadskartan eller en tomtkarta (enkel karta) som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov.

Vilken typ av karta avgörs av vad du ska bygga. Är det en ny större byggnad ska nybyggnadskarta alltid användas. Är du osäker på vilken typ av karta du behöver så kan du kontakta bygglovshandläggaren innan du beställer en karta.

Nybyggnadskartan visar fastigheten tillsammans med de planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Tomtkarta är en enklare variant av karta. Tomtkartan används som underlag till situationsplan för ansökan vid tillbyggnad, enskilt avlopp, bergvärme, jordvärme samt sjövärme.

Du kan beställa en nybyggnadskarta eller tomtkarta på sidan ludvika.se/tomtkarta eller genom att kontakta någon av våra mätningsingenjörer på verksamhetsområde Teknik och projekt.

Kontakta oss

Ludvika kommun
0240-860 00

Sidan uppdaterades: