Kemikalieolycka

  För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet är implementerat i svensk lag.

  I Ludvika kommun finns det företag som omfattas av Sevesodirektivet. Det innebär att vi som kommun ska se till att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna lag.

  Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

  För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska informationen innehålla uppgift om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de personer som löper risk att påverkas ska handla vid en olycka. Detta gäller även i förhållande till personer i en annan kommun.

  Sevesodirektivet omfattar Hitatchi ABB Power Grids och Impregna AB

  I Ludvika kommun omfattas Hitatchi ABB Power Grids och Impregna AB av lagens lägre kravnivå.

  Mer information om Seveso-direktivet finner du på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.