Det här är Solsidans förskola

I mitten av februari 2015 öppnade förskolan Solsidan på Blomstervägen 11. De sex avdelningar har namn från olika blomväxter.

På förskolan finns 102 nyfikna, utforskande och härliga barn i åldrarna 1-5 år och arton pedagoger som dagligen lyser upp de stora lokalerna. Förskolan har även öppet för barn till föräldrar som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

Blommor behöver en god jordmån, näring, gott om utrymme och ljus för att växa. Barn behöver trygghet, svängrum och utmaningar för att utvecklas. Vår vision bygger på växande möten som innebär att barn, pedagoger och föräldrar ska växa genom respektfulla möten och en barnsyn som utgår från att vi tror på det kompetenta barnet. Jag vill. Jag kan, Jag vågar.

Alla barn ska känna sig trygga och tycka det är roligt att vara på förskolan som erbjuder en miljö som är lustfylld, utforskande, tillåtande och lärorik, både inne och ute. Vi välkomnar barn och föräldrar från jordens alla hörn med olika kulturer, språk och religioner till Solsidan. Vi tror att mångfald berikar. Låt hundra blommor blomma!

Vår vision

Solsidans förskolan, hos oss ska alla människor växa.
Våra ledord är: Växande möten. Lekfullt lärande. Utmanande miljö.

I vår förskola ska alla växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättninger i en omgivning där alla möts med respekt och omtanke.Vi har en stark tro på att människan lär i samspel med andra; barn ihop med barn, barn ihop med pedagoger och barn ihop med miljön. I ett lärande för hållbar utveckling får barn och vuxna utvecklas till sitt eget bästa jag och tillsammans lär vi om hur vi på bästa sätt tar hand om och samspelar med varandra och vår miljö. Barnet utforskar och erövrar sin omvärld med alla sina sinnen genom den lustfyllda leken, hos oss får leken ta tid och plats. Pedagogerna är nyfikna, medforskande och stöttande för att tillsammans med barnen fylla dagen med det som är intressant och viktigt.

Växande möten

Meningsfulla möten skapas genom nyfikna, närvarande och stöttande pedagoger.
Vi tror på att alla vill, kan och vågar när vi möts utifrån våra olika föritsättningar.
Kreativitet, kunskapande och glädje uppstår i samspel med andra.

Lekfullt lärande

Vi är medforskande och lekfulla pedagoger som låter leken ta tid och plats.
Vi tar tillvara på barnets nyfikenhet för att fylla dagen med det som är intressant och viktigt.
I leken utforskar och erövrar banret sin omvärld med alla sina sinnen.

Utmanande miljö

Vi skapar en inspirerande miljö som ger rika möjligheter till utmanande upplevelser.
Miljön är föränderlig och anpassas utifrån barngruppernas behov och intressen.
Barnets inflytande möjliggörs genom en tillåtande och tillgänglig miljö.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: