Det här är Solsidans förskola

I mitten av februari 2015 öppnade förskolan Solsidan på Blomstervägen 11. De sex avdelningar har namn från olika blomväxter.

Våra avdelningar heter:

Näckrosen - Solrosen - Nattviolen
Snödroppen - Pionen - Liljan

För närvarande har Näckrosen och Snödroppen barn som är 4-5 år och övriga avdelningar har barn som är 1-3 år.
Ludvika kommun satsar på att minska barngruppernas storlek och från höstterminen 2024 kommer Solsidans förskola att ha i snitt 15 barn per avdelning.

Våra avdelningar ligger fördelat i två korridorer. I varje korridor finns tre avdelningar som vid flera tillfällen samarbetar. Det gör att barn och pedagoger på avdelningarna lär känna varandra vilket skapar trygghet. Samarbetet sker framförallt vid pedagogernas reflektionstid samt vid öppning och stängning. Vi har även gemensamma aktiviteter med alla avdelningar på förskolan för att skapa en samhörighet mellan alla barn och pedagoger på Solsidan.

Varje förskola i kommunen har också en specialpedagog knuten till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där. För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi nu för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för alla barn.

Ludvika kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid och den avdelningen finns på Solsidans förskola. OB-omsorg erbjuds till barn med vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid och detta söker man till via kommunens hemsida. Det erbjuds barn mellan 1 till 13 år och gäller de tider ordinarie förskola och fritidshem har stängt, alltså kvällar, nätter, helger och storhelger.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och verksamhet är du hjärtligt
välkommen hit på besök. Ring innan så att någon kan ta emot dig och visa dig runt.

Solsidans förskola från luften

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: