Övre Knutsbo

Ta chansen att utveckla ett nytt bostadsområde i anslutning till befintlig infrastruktur och samhällelig service.

Miljöbild, Övre Knutsbo.

Från Knutsbo finns en fantastisk utsikt över stad och natur. Här finns stråk genom skogar för både rekreation och bär- och svampplockning.

I Knutsbo finns både för- och mellanstadieskola, samt bussförbindelser till centrum.

Fakta

  • Byggnadstyp: Flerbostadshus/villor
  • Byggrätt: Cirka 12 500 m² byggnadsarea
  • Detaljplan: Ja
  • Detaljplan antagen: 2019
  • Storlek: Cirka 17,6 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun
Karta över Ludvika med området Övre Knutsbo markerat.
Karta över området övre Knutsbo.

Knutsbo ligger i östra delen av Ludvika tätort, cirka tre kilometer från centrum. Planområdet ligger i gamla Knutsbo, omedelbart öster om Smultronstigen.

I dagsläget utgörs planområdet enbart av skogsmark bortsett från en grusväg (skogsbilväg) som är uppförd mitt i planområdet under 2018. Delar av grusvägen kommer utvecklas till en bilväg som binder samman planområdet med Kryddgårdsvägen, som är busslinjen genom området.

Bebyggelse

Befintlig bebyggelse som angränsar till planområdet utgörs av villabebyggelse. Nya bostäder bör efterlikna den befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till den natur som omgärdar platsen för att de ska integreras på ett bättre sätt. Detaljplanen tillåter mestadels bebyggelse upp till 9 meter i nockhöjd, på vissa ställen begränsas höjden till 7 meter.

Skiss på möjlig bebyggelse, Övre Knutsbo.
Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: