Översiktsplan, gällande detaljplaner och andra gällande planer

Här finns kommunens alla gällande planer samlade.

Översiktsplan

ÖP 2030, kommunens översiktsplan, vann laga kraft den 25 september 2013.
Översiktsplanen hittar du nedan.

ÖP 2030 (hela dokumentet) Pdf, 20.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 848.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanens olika kapitel hittar du nedan.

Kapitel 1 Inledning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 2 Utvecklingsfrågor och vision Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 3 Mark- och vattenanvändning Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 4 Teman Pdf, 11.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapitel 5 Ortsbeskrivning Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor Pdf, 891.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen

Gällande detaljplaner

Övriga planer

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: