Valborgsmässoeld

För majbrasor krävs ingen dispens för undantag från bestämmelserna om avfallsförbränning. Däremot kan tillstånd behövas från andra myndigheter.

Du behöver markägarens tillstånd

För att anordna en majbrasa behöver du alltid ha tillstånd från markägaren. Kontakta kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen om du planerar en majbrasa på kommunal mark.

Tillstånd från polisen

För att anordna en majbrasa behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14, använd e-tjänsten eller fyll i blanketten på webben

Man bör även informera räddningstjänsten innan man gör en större eld.

Elda säkert

Du får bara elda kvistar, grenar och löv.

Eldningsförbud

Kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder majbrasan. På webbplatsen Krisinformation.se finns en karta som visar aktuella eldningsförbud.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: