Nyhammars förskola

I Nyhammars natursköna miljö, cirka 2 mil norr om Ludvika centrum, finns Nyhammars förskola. På förskolan finns fem avdelningar: Glädjen, Upptäckarna, Nyfiken, Utmanarna och Kluringen för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan rymmer 82 barn. Utemiljön består av en stor gård med tillgång till stora gräsytor.

Läs mer på "Det här är Nyhammars förskola"