Städning av gator och trottoarer

Städningen av Ludvikas gator är ett ständigt pågående arbete och skräpet som inte hamnar i våra papperskorgar försvinner inte av sig själv.

Att ta bort allt skräp är ett tidsödande arbete som kostar mycket pengar. Resurser som vi skulle kunna använda till något annat. Vi arbetar för att minska nedskräpningen genom rätt placerade och synliga papperskorgar. Då nedskräpningen till viss del är säsongsbetonad så ställs fler papperskorgar ut under högsäsong och vårt arbete med städningen ökar.

Vårstädning och sopning

Våren är en hektisk tid då snön har smält och vinterns skräp kommer fram. Då ska vi på kort tid städa stora delar av kommunen och sopa grus och ta upp löv. Det arbetet påbörjas i månadsskiftet mars-april och målsättningen är att det ska vara klart till den 1 juni.

Papperskorgarnas placering

Vi arbetar för att ställa ut våra papperskorgar där människor rör sig mest och vi lägger också ner mest arbete med städning i våra centrala delar där flest får glädje av det. Det mesta skräpet plockas förhand med hjälp av plockpinnar eller maskinellt när behoven finns.

Skräp föder skräp

Skräp förfular inte bara miljön. Det är också farligt för vår miljö och våra vänner djuren. Tänk på att det du slänger kan hamna i magen på ett djur och leda till en plågsam död. Där det redan ligger skräp hamnar det oftast mer skräp, så tänk på att lägga ditt skräp i papperskorgen. Hjälp oss att hålla vår miljö ren, snygg och trevlig att vistas i!

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: