Lantmäteri och fastighetsregister

I Ludvika kommun är det Lantmäteriet som sköter all lantmäteriförättning.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Lantmäteriförättning behövs om du köper eller säljer mark och det kräver en ändring av fastighetsindelningen. Det behövs också när gemensamhets­anläggningar bildas, till exempel för vägar eller vatten och avlopp.

Lantmäteriförättning kan också behövas om en gränssträckning är oklar eller om det saknas gränsmarkeringar. 

Fastighetsregister

Fastighetsregistret Länk till annan webbplats. ägs av Lantmäteriet men uppdateras till viss del av kommunen.

Vem äger fastigheten?

Kontakta Lantmäteriet om du vill ta reda på vem som äger en viss fastighet. Du gör det enklast via Lantmäteriets webbplats lantmateriet.se Länk till annan webbplats. där du använder tjänsten Vem äger fastigheten Länk till annan webbplats. eller genom att kontakta Lantmäteriets kundtjänst.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: