Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatserna ges i ditt hem.

Bor du i ordinärt boende och inte på egen hand eller med stöd av någon annan kan ta dig till vårdcentralen kan du få hjälp i hemmet. Du ska då kontakta din vårdcentral som tillsammans med dig gör en vårdplan och förmedlar kontakt med hemsjukvården.

Om du bor på särskilt boende för äldre eller funktionshindrade så omfattas du av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Personalen på boendet kan då hjälpa dig att komma i kontakt med sjuksköterska.

Information om rehabilitering.

Kontakta oss

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: