Snöskottning och sandning

Det är mängden trafik på våra gator och gång- och cykelbanor som styr hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning.

Trafiksäkerheten i kommunen ska vara hög för alla grupper av trafikanter även under vinterhalvåret. En normal vinter snöar det tio gånger under en säsong. Då kommer det mellan 8 till 12 centimeter snö per gång, enligt SMHI Länk till annan webbplats..

Ansvar

  • Kommunen
  • Trafikverket
  • Vägföreningar
  • Fastighetsägare

Kommunen

På gator i detaljplanelagda områden med kommunalt huvudmannaskap, företrädesvis i tätorten i Ludvika och Grängesberg, ansvarar kommunen för vinterväghållningen.

Trafikverket

I Ludvika ansvarar Trafikverket för vinterväghållningen utmed vägarna 50 och 66, vilket innefattar Gamla Bangatan, Bergslagsgatan, Vallhallavägen, Faluvägen och Grangärdevägen.

I Grängesberg ansvarar Trafikverket för väg 50 och 604, Ludvikavägen och Björnhyttevägen.

Vägföreningar

På övriga platser är det i huvudsak vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och sanda på gångbaneutrymmet utanför huset. Där kommunen lägger upp snö på gångbaneutrymmet behöver fastighetsägaren inte forsla bort snön.

Prioritering

  1. Busslinjer, matargator och större gång- och cykelbanor.
  2. Lokalgator (villagator).

Framkomligheten på våra busslinjer, matargator och större gång- och cykelbanor är viktig inte minst för näringslivet. Dessa ska vara snöröjda och halkfria till morgonrusningen och halkbekämpning för de gående ska prioriteras. Övriga snöröjs och halkbekämpas under dagen.

När snöröjningen sätter i gång så börjar vi med att ploga bort snön från gatorna, därefter kommer en renstraktor ut och röjer in- och utfarter på de gator där vi lägger av all snö på en sida. Av naturliga skäl kan inte renstraktorn gå ut före plogbilarna. Rensarbetet tar tid, därför kan det dröja innan den kommer till just din adress.

Nedan finns kartor som (markerat med blått) visar den prioriterade ordningen för snöröjning och halkbekämpning av gator respektive gång- och cykelbanor i Ludvika och Grängesberg.

Prioriterade gator för snöröjning och halkbekämpning i Ludvika markerade med blått.

Prioriterade gator för snöröjning och halkbekämpning i Ludvika markerade med blått.

Prioriterade gator för snöröjning och halkbekämpning i Grängesberg markerade med blått.

Prioriterade gator för snöröjning och halkbekämpning i Grängesberg markerade med blått.

Miljö

Med hänsyn till miljön så begränsar vi användningen av salt så långt det är möjligt och i stället halkbekämpar vi med krossmaterial.

Har du synpunkter på vinterväghållningen, vänligen hör av dig till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde teknik och projekt.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: