Båten och hamnen

Hamnområden är ofta förorenade av många års användning av färger, rengöringsmedel, bränslen och oljor. Det är både besvärligt och kostar mycket att städa efter gamla föroreningar. Som båtägare är det viktigt att hjälpa till att minska mängden föroreningar.

Toalettavfall

Sedan år 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta. Hanteringen av toalettavfall ska finnas med i fritidsbåthamnens avfallshanteringsplan.

Måla eller tvätta båten

En båttvätt kan bestå av olika föroreningar, oljor, metaller och båtbottenfärg. Tvätt av en båt målad med biocidfärg eller med en kemikalier som inte är biologisk nedbrytbar bör därför ske i en tvättanläggning där det finns någon typ av rening. Ett bra alternativ till båtbottenfärger är tvätt.

Du kan läsa mer om tvättar för båtbottnar och andra miljösmarta tips och idéer på hemsidan Båtmiljö.se.  

Om du ändå vill använda färg välj ett miljövänligt alternativ. På kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om båtbottenfärger och hur du väljer rätt färg.

Båtmotor och bränsle

Använd miljövänliga bränslen och oljor i din båt. Var försiktig när du fyller på bränsle och olja för att undvika spill i vatten och på land. Genom att byta till alkylatbensin kan du minska utsläppen av de mest miljöfarliga ämnena i avgaserna betydligt. Om du använder fyrtaktsmotor samt alkylatbensin kan du minska utsläppen med 90 procent.

Hur du kör båten påverkar också utsläppsmängden. Låt inte motorn gå på tomgång i onödan och försök hitta den hastighet som är mest ekonomisk och skonsam för miljön. Serva motorn årligen och byt ut slitna och trasiga delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen.

Andra kemikalier

Det är alltid bra att tänka efter före om en kemikalie verkligen behövs. Välj miljövänliga alternativ när det är möjligt.

Att tänka på i båten och hamnen

  • Tömning av toalettavfall sker på angivna platser.
  • Hushållsavfall slängs på angivna plaster.
  • Miljöfarligt avfall som olja, batterier, färgrester och dyligt, lämnas in till Ludvika kommuns återvinningscentral.
  • Utsläpp av bränsle och olja ska anmälas till Verksamhetsområde miljö och bygg omgående.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: