Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling.

En del hygienlokaler kräver en anmälan till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg. Verksamheter som är stickande eller skärande och som penetrerar huden är anmälningspliktiga verksamheter så som, akupunktur, tatuering, piercing och fotvård.

Hör alltid av dig till verksamhetsområde miljö och bygg innan du startar en hygienisk verksamhet.

Varför ska jag anmäla?

Syftet med anmälan är att Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten och avgöra om lokalen är lämplig. Anmälan ska du göra senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om anmälan kommer in försent eller uteblir kan Verksamhetsområde miljö och bygg besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Avgifter

För behandling av anmälan samt för tillsyn får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken är skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig och kunna visas upp vid miljö- och hälsoskyddsinpektörernas inspektioner.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Exempel på sådana är manikyr och pedikyr, hårvård, sjukgymnastik, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård.

Miljöbalkens regler gäller emellertid även för dessa verksamheter, och miljöförvaltningen har tillsyn över dem.

På Socialstyrelsens sida kan du läsa om hälsorisker som kan uppkomma och hur du minskar eller undviker dessa, lämpliga hygienrutiner och behandlingsrutiner, hantering och skötsel av instrument och redskap samt lämplig utformning, inredning och skötsel av lokaler.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: