Det här är Knutsbo förskola

Förskolan öppnades 1980 och är belägen högst upp på Knutsbo i direkt anslutning till skogen som inbjuder till lek och utforskande. I samma byggnad som förskolan ligger Knutsbo skola vilket skapar naturliga övergångar till förskoleklass, skola och fritidshem.

På Knutsbo har vi 55 inskrivna barn fördelade på tre avdelningar med 11 pedagoger.

Avdelningarna heter Stjärnan, Månen och Solen.

Verksamhetsbeskrivning

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och på Knutsbo förskola vill vi att barnens vistelse hos oss ska genomsyras av:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Omtanke
  • Ledarskap

Vårt mål med arbetet tillsammans med barnen är att de skall vara trygga och harmoniska, att de ska känna att de duger som de är och att de litar till sin egen förmåga. Vi tror på att trygghet är en förutsättning för barns lärande, är barnen trygga och känner glädje och gemenskap skapas ett lustfyllt lärande.

Vi vill också att barnen lockas till lek och kreativitet. Vår lekmiljö är föränderlig och ändras utifrån barngruppens behov. I leken tränas bland annat fantasin, språket och sociala förhållningsregler såsom exempelvis turtagande. Här ges också barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och lust att lära genom att ta vara på barnens idéer, vi är medforskande pedagoger som ger barnen hjälpande verktyg för att de själva ska nå fram till sina egna uppsatta mål.

Stor vikt läggs på utevistelse, vi är som regel ute minst en gång om dagen oavsett väder. Vid utevistelse får barnen möjlighet att använda alla sinnen samt uppleva naturens skiftningar på nära håll. När barnen vistas i skogen skapas ett naturligt tillfälle att röra sig som leder till att de utvecklar motorik och fysik. Slutmålet är att barnen ska bli självständiga individer och hederliga samhällsmedborgare.

Varje förskola i kommunen har specialpedagog kopplad till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där. För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och verksamhet är du hjärtligt välkommen hit på besök. Ring innan så att någon kan ta emot dig och visa dig runt.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: