Rehabilitering

KommunRehab består av arbetsterapeuter samt fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Om du bor i särskilt boende för äldre eller funktionshindrade så omfattas du av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Personalen kan då hjälpa dig att komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Bor du i ordinärt boende och inte på egen hand eller med stöd av någon annan kan ta dig till vårdcentralen kan du få hjälp med rehabiliteringsinsatser i hemmet. Kontakta i första hand din vårdcentral som vid behov förmedlar kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Vissa insatser av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast sker bäst i hemmet och då kan kommunens rehabiliteringspersonal kontaktas direkt. Det kan till exempel gälla träning för att klara din vardag eller hjälpmedel som måste provas ut och anpassas  till din hemmiljö.

Kontakta oss

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: