Grönstrukturstrategi

Parker och grönområden är en förutsättning för en god livsmiljö och en attraktiv boendemiljö.

Syftet med en grönstrukturstrategi är att säkerställa kvaliteten på och tillgången till grönområden i tätorten.

God hälsa

Aktuell forskning visar på ett tydligt samband mellan god hälsa och tillgång till grönområden. En rik grönstruktur innehåller många funktioner, utöver en god livsmiljö bidrar den även till bland annat klimatanpassning, biologisk mångfald, estetiska värden och renare luft.

Nödvändig balans

De gröna ytorna består av bland annat parker, trädgårdar, träd och vattenbryn. De är viktiga delar i den bebyggda miljön. Det är från grönområdena vi får ekosystemtjänster som dricksvatten, luftrening och naturupplevelser.

För att naturen ska kunna leverera dessa tjänster behöver ekosystemen vara i balans. Det behöver alltså finnas plats för stödjande ekosystemtjänster och biologisk mångfald även i tätbebyggt område.

Kvalité och tillgänglighet

Grönstrukturstrategin kan hjälpa till med att planera för kvalitén på, nåbarheten till och tillgängligheten till grönområden, samt att naturen har möjlighet att leverera sina livsviktiga tjänster till människan.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: