Sotning, sota själv

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för brandskyddskontroller i Ludvika kommun samt tillsynen av de upphandlade entreprenörerna som utför sotning.

Ludvikasotarn AB ansvarar för sotning inom kommunen.

Om du vill sota själv eller anlita en annan behörig sotare kan du ansöka om att låta annan utföra sotning. Räddningstjänsten Dala Mitt handlägger dispensansökningar för egen sotning.

Det är även Räddningstjänsten Dala Mitt som du ska kontakta om du har frågor om förvaring, tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Kontakta oss

Räddningstjänst Dalamitt

Lugnetleden 3, 791 38 Falun

023-48 88 00

info@dalamitt.se

www.dalamitt.se Länk till annan webbplats.

Ludvikasotarn AB
073-841 96 16
info@ludvikasotarn.se

Sidan uppdaterades: