Trafikstrategi

  Förslag till trafikstrategi för Ludvika kommun.

  Kvinna som cyklar
  Klicka för nedladdning.

  Klicka för nedladdning.

  Vad är en trafikstrategi?

  Syftet med en trafikstrategi är att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att kommunen ska uppnå ett hållbart och attraktivt samhälle utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Trafikstrategin kommer utgöra ett stöd i samhällsplaneringen, bland annat gällande översiktsplanering, detaljplanering och utredningar.

  Hur har förslaget till strategi tagits fram?

  Dåvarande samhällsbyggnadsnämden beslutade den 19 juni 2017 (dnr 2017/707 - 51) att ge dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för Ludvika kommun.

  Projektet har en styrgrupp bestående av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordförande, ordförande i kommunstyrelsen och andra vice ordförande i kommunstyrelsen samt tjänstepersoner från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen. Projektet har även en referensgrupp bestående av tjänstepersoner från kultur- och samhällsutvecklingförvaltningen.

  Under hösten 2019 genomfördes en medborgardialog om dagens trafiksituation i Ludvika, vilket sammanställdes i en nulägesanalys. Nulägesanalysen är bifogad i samrådshandlingarna. Hösten 2020 var förslag till trafikstrategi ute på samråd.

  Vad händer nu?

  Tack för alla inkomna synpunkter!
  Nu kommer förvaltningen att gå igenom de inkomna yttranden och revidera förslaget till trafikstrategi.

  Den reviderade trafikstrategin samt samrådsredogörelsen kommer sedan att lämnas över till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för antagande.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.