Trafikstrategi

  Från och med nu till och med 23 november kan privatpersoner, företag och organisationer lämna synpunkter på förslag till trafikstrategi för Ludvika kommun.

  Kvinna som cyklar
  Klicka för nedladdning.

  Klicka för nedladdning.

  Vad är en trafikstrategi?

  Syftet med en trafikstrategi är att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att kommunen ska uppnå ett hållbart och attraktivt samhälle utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Trafikstrategin kommer utgöra ett stöd i samhällsplaneringen, bland annat gällande översiktsplanering, detaljplanering och utredningar.

  Hur har förslaget till strategi tagits fram?

  Samhällsbyggnadsnämden beslutade den 19 juni 2017 (dnr 2017/707 - 51) att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för Ludvika kommun.

  Ladda ner dokument: Förslag till trafikstrategiPDF

  Ladda ner dokument: Bilaga – nulägesanalysPDF

  Projektet har en styrgrupp bestående av samhällsbyggnadsnämndens ordförande, ordförande i kommunstyrelsen och andra vice ordförande i kommunstyrelsen samt tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet har även en referensgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Under hösten 2019 genomfördes en medborgardialog om dagens trafiksituation i Ludvika, vilket sammanställdes i en nulägesanalys. Nulägesanalysen är bifogad i samrådshandlingarna.

  Vad händer sedan?

  När samrådstiden har gått ut kommer förslaget till trafikstrategi att revideras utifrån de inkomna yttrandena. Alla yttranden kommen även att sammanställas i en samrådsredogörelse.

  Den reviderade trafikstrategin samt samrådsredogörelsen kommer sedan att lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

  Dina synpunkter är viktiga!

  Vi tar gärna emot dina synpunkter på förslaget till strategi, fram till 23 november. De är en viktig del i att få ett så bra resultat som möjligt.

  Skicka synpunkterna med e-post till samhallsbyggnad@ludvika.seMärk ämnesraden med "SBN 2020/613".

  Du kan också fylla i formuläret nedan:

  Lämna dina uppgifter om du vill kunna bli kontaktad
  Lämna dina uppgifter om du vill kunna bli kontaktad
  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-10-14

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.