Regler för eldning

Vedeldning är på många sätt bra men man måste vara medveten om att röken kan störa grannarna.

Om vedeldning utförs på rätt sätt och med rätt utrustning är som regel störningen för grannarna minimal. Vedeldning på fel sätt med fel utrustning innebär mycket besvärande rökgaser och då är man antagligen grannarnas absolut största miljöproblem. Det ska man undvika. I nedanstående råd finner du närmare information.

Elda med ved i kamin, spis och ugn

Det skönt att sitta och mysa vid en sprakande brasa. Tyvärr är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Ett enkelt sätt att minska utsläppen är att elda på ett sätt som inte ger onödigt höga utsläpp.

För att minska utsläppen har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram råd för vedeldning riktade till hushåll.

Att elda

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannarna, särskilt om de har fläktstyrd tilluft, störs av röken. Detta kan bero på att man eldar på fel sätt och att man har utrustning som är olämplig för vedeldning och att husen ligger tätt. Det kan även bero på att man eldar med sopor, spånskivor och målat eller impregnerat virke och sådan eldning är förbjuden.

Titta på röken

Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.

Om röken är svart, brun eller gul tyder det på dålig förbränning. Öka då lufttill-förseln. Om pannan saknar ackumulatortank är detta antagligen inte möjligt utan att pannan kokar. Undvik eldning när väderleken är sådan att röken slår ner på grannarnas tomt.

Hälso- och miljöproblem

Rökgaserna innehåller flera hälso- och miljöskadliga ämnen, bland annat flyktiga, organiska ämnen (VOC), kväveoxider (NOX) och formaldehyd. Ett kännetecken på höga halter av dessa ämnen är att de är illaluktande och irriterande samt att röken ofta är missfärgad. Därför ska man alltid elda effektivt så att minsta möjliga föroreningar kommer ut. Vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara känsligare för rökgaser än andra. Visa särskild hänsyn om du har en sådan person i din omgivning.

Vedhantering

Ta hänsyn till dina grannar vid bearbetning och lagring av ved. Vedupplag eller liknande får inte anordnas inom allmän platsmark (park, gatumark).

Installation och ändring av eldstad

Vid nyinstallation eller vid byte av eldstad eller bränsleslag, kontakta skorstensfejarmästaren och verksamhetsområde miljö och bygg för anmälan enligt plan- och bygglagen.

Tips till vedeldare

  • Använd torr ved, helst huggen året innan och torrt lagrad.
  • Om du bor i ett känsligt område, använd i första hand briketter eller pelletar.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Elda effektivt och miljövänligt. Hellre sällan och rejält än småelda.
  • Använd Dig av värmelagring i vatten, ackumulatortank, stenmaterial eller fördela värmen i alla rum genom styrning vid luftvärmande system. Utan ackumulatortank är miljövänlig eldning i panna omöjlig.
  • Tillräckligt med luft och förbränningstemperaturer runt 900-1 000°C är en nödvändighet för en effektiv förbränning och ett bra energiutbytet.Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatortank. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset. Kontrollera dock först med skorstensfejarmästaren att panna och skorsten klarar av detta.

Vid nyinstallation, ändring och reparation, kräv garanti på utfört arbete.

Nyinstallation av eldstad och rökkanal kräver anmälan till kommunens verksamhetsområde miljö och bygg.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

 

Sidan uppdaterades: