Här ska byggas! — behov av nya bostäder

Under  HÄR SKA BYGGAS! visar vi några av våra exploateringsbara områden.

Ludvika kommun är beläget i södra Dalarna. Det är en tillväxtkommun med cirka 27 000 invånare och en area på 1658 km².

Under HÄR SKA BYGGAS! finns översiktlig information om de olika områden som finns tillgängliga för bebyggelse i Ludvika kommun. Mer information för varje område finns i respektive detaljplan eller hos kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

För varje område beskrivs:

  • kortfattat platsen med dess kvalitéer
  • var området ligger och dess närområde
  • vilken typ av bebyggelse som är tänkt på det specifika området.

Färgen på plangränsen på kartorna visar om detaljplanen är på gång eller pausad eller om den är antagen. Likt färgerna på kartan betyder gul att den är på gång alternativt pausad och blå att den är antagen.

Byggrätten för varje område anges i bruttoarea (BTA) – ytan för alla våningsplan, eller byggnadsarea (BYA)– hur stor markyta som får bebyggas.

Skisserna på varje område är enbart exempel, löst baserade på gällande och pågående de­taljplaner. Bilderna visar inte hur det i slutändan ska se ut.

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

0240-860 00

Sidan uppdaterades: