Här ska byggas! — behov av nya bostäder

Varmt välkommen till vårt lilla men expansiva Ludvika!

Just nu händer det mycket spännande här i Ludvika. Ett närmast unikt läge i kommunsverige med stark tillväxt och stor framtidstro. Det skapas nya jobb i det lokala näringslivet samtidigt som inflyttningen ökar och befolkningen växer. Vi är idag ca 26 500 invånare och vi siktar mot att bli många fler. Utvecklingen drivs av Hitachi Energy och deras expansion, som bara befinner sig i början av en brant och stigande kurva. Tack vare det utvecklas och växer hela kommunen. Därför behöver det byggas nya bostäder och kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra bostadsbyggande!

Här finns mindre samhällen och tätorter och här finns en levande landsbygd. Här finns de små familjära företagen och de stora expansiva. Den rika variationen av boendemiljöer och olika boendeformer är en stor tillgång, som behöver utvecklas ytterligare. Vi planerar för 3000 nya bostäder, är du en byggaktör som vågar satsa och vill utveckla vår kommun, välkommen hit!

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Vårt mål är att ha ca 3 000 färdigplanerade bostäder i våra detaljplaner inom några år.
Ca 1 000 av dessa finns redan och kommande år ska vi alltså fylla på med omkring 2 000 till.

Vi vet att en av våra främsta styrkor är vår natur, alla våra sjöar och närheten till ett aktivt friluftsliv. Vi har många attraktiva platser att bo på och bostadsbyggande behöver ske i hela kommunen. I det korta perspektivet fokuserar vi framför allt på bostäder i Ludvika tätort. Det är där behovet och trycket är som störst här och nu. Utifrån det så planeras majoriteteten av de drygt 3 000 bostäderna att förläggas i Ludvika tätort.

Efterfrågan de närmsta åren bedöms främst vara hyresrätter i centrala Ludvika. I det långa loppet är det dock viktigt att vi har en plan för att skapa en variation av bostäder, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus i olika delar av vår kommun.

Karta över Ludvika tätort som visar antal planerade bostäder

Karta över Ludvika tätort som visar antal planerade bostäder

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

0240-860 00

Sidan uppdaterades: