Specialpedagogik

Elevhälsans specialpedagogiska insats innebär att varje skola ska ha tillgång till specialpedagogisk kompetens i sitt elevhälsoarbete. Det kan vara en specialpedagog, en speciallärare eller en lärare med specialpedagogiska uppdrag.

För den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan är arbetet med kartläggningar och identifiering av behov i såväl organisation som grupp och hos individ central. Den har även en fördjupad kompetens att jobba med elever utifrån individuella behov av särskilt stöd. Vidare så kan specialpedagogen, specialläraren eller läraren med specialpedagogiskt uppdrag bidra med handledningssamtal och leda pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: