Det här är Saxdalens förskola

Saxdalens förskola ligger i byn Saxdalen ca 15 km sydväst om Ludvika, nära sjön Saxen. Förskolan består av en röd byggnad med vita knutar och ligger i direkt anslutning till naturen. 

Öppettider

Vi har öppet 6:30- 18:30 (vid dispens öppnar vi 6:00).

Organisation

Vår förskola är indelad i mindre barngrupper då små barn mår bra av så få relationer som möjligt. Vi har totalt 23 inskrivna barn.

  • Upptäckarna med barn i åldern 1-3 år
  • Äventyrarna med barn i åldern 4-5 år

Växande möten

Meningsfulla möten skapas genom nyfikna, närvarande och stöttande pedagoger.
Vi tror på att alla vill, kan och vågar när vi möts utifrån våra olika förutsättningar.
Kreativitet, kunskapande och glädje uppstår i samspel med andra.

Lekfullt lärande

Vi är medforskande och lekfulla pedagoger som låter leken ta tid och plats.
Vi tar tillvara på barnets nyfikenhet för att fylla dagen med det som är intressant och viktigt. I leken utforskar och erövrar barnet sin omvärld med alla sina sinnen.

Utevistelse

Vi har en stor gård som vi använder mycket då vi lägger stor vikt på att vara ute någon gång under dagen. I Saxdalen är förskolan belägen så att barnen tillsammans med pedagogerna har möjlighet att utforska närmiljön utanför förskolans gård med grönområden och skogsmarker, där vi bland annat har samling, rörelse, skapande och fruktstund.

Språk

Stor vikt läggs också på språk och kommunikation. För att få en röd tråd används språk och kommunikation genom matematik, rim och ramsor, drama och skapande. På förskolan arbetar pedagogerna på ett medvetet sätt med högläsning, sagoberättande, reflekterande samtal tillsammans med barnen. Vi använder oss av bilder och tecken som stöd för att förstärka språket.

Fr o m hösten 2019 har förskolan i Ludvika utformat en Språkplan.

Lekmiljö

Vi på förskolan uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust att lära genom barnens idéer i leken. Kamrater och socialt samspel jobbar vi med dagligen på förskolan genom att bland annat visa hänsyn och turtagande. Förskolan ska inbjuda till lek och kreativitet.

Vi på förskolan strävar efter att barnen ska känna trygghet, glädje, gemenskap och nyfikenhet. Vår målsättning är att ha en god relation till både barn och vårdnadshavare.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Förskolorna i Ludvika kommun har varje år fem kompetensutvecklingsdagar. Under dessa dagar är förskolorna stängda och endast några få förskolor kommer vara öppna för barn som absolut måste ha tillsyn. Under våren 2022 har vi följande dagar inbokade: 10 januari, 16 februari och 20 maj.

OBS! För barn med förskoleplats med 15 timmar per vecka är förskolan helt stängd dessa dagar.

Ta gärna kontakt med oss för mer information eller ett besök.

Välkomna!

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

Sidan uppdaterades: