Sörviks förskola

Sörviks förskola ligger cirka 5 km utanför Ludvika. Förskolan är uppdelad i två hus, där de yngsta barnen vistas i det lilla huset på Trollholmen och de äldre barnen på Tors Holme. På förskolan finns plats för cirka 60 barn i åldern 1-5 år. I dagsläget är vi 11 pedagoger som arbetar på förskolan.

Läs mer på "Det här är Sörviks förskola"