Sörviks förskola

Sörviks förskola med tre avdelningar finns cirka fem kilometer utanför Ludvika och ligger mycket vackert intill fantastisk skogsmiljö och med utsikt över sjön Väsman.

Sörviks skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 ligger alldeles intill vilket skapar mycket goda förutsättningar för mjuka övergångar mellan förskola och skola.

Läs mer på "Det här är Sörviks förskola"