Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka. Från trygghetspunkterna går det också att larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Trygghetspunkterna ansvarar för information och trygghet för de som bor eller befinner sig inom ett visst geografiskt område i samband med större räddningsinsatser, kriser eller störning i samhällsfunktioner.

Kommunens krisledning ser till att trygghetspunkterna får aktuell information. Och på samma sätt ser trygghetspunkterna till att rapportera tillbaka det aktuella läget till krisledningen.

Här finns din trygghetspunkt

  • Ludvika Sporthall, Tingshusgatan 18, Ludvika

Ytterligare trygghetspunkter planeras på fler platser i kommunen.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: