Ändring av detaljplan - upphävande av tomtindelningar

  Berörda detaljplaner och tomtindelningar ligger i eller i närheten av Ludvika tätort

  Tomtindelningarna/fastighetsplanerna ligger i Ludvika kommun och främst inom Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bord äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningar som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas som tomtindelningar då alla aktuella tomtindelningar gjordes när de fortfarande kallades tomtindelning. Upphävandet innebär förändringar vid fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att administrationen vid ny planläggning minskar.


  Upphävandet är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande.

  En tomtindelningsplan kan till exempel bestämma att en fastighet måste vara 25x25 meter vilket man inte kan göra undantag från. Det betyder att så länge tomtindelningsplanen finns kvar så kan du inte köpa eller sälja mark till/från din fastighet. Efter att tomtindelningsplanen upphävts ökar möjligheterna att göra det. Det är dock inte fritt fram efter det, utan andra bestämmelser kan påverka lantmäterimyndighetens beslut.

  För att få ta del av aktuell tomtindelningsplan för din fastighet, kontakta samhällsplanerare Joel Lidholm. Kontaktuppgifter finns här nedanför.

  Samrådsskedet avslutades den 28 mars.

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Samråd

  feb-mars 2019

  Granskning

  höst 2019

  Antagande

  vinter 2019

  Laga kraft

  vinter 2019/2020

  Tidplan

  Samråd

  Granskning

  Antagande

  Laga kraft

  feb-mars 2019

  sommar/höst 2019

  höst/vinter 2019

  vinter 2019

   

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-09-03

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.