Upphävande av tomtindelningar

  Berörda tomtindelningar ligger i eller i närheten av Ludvika tätort

  Tomtindelningarna/fastighetsplanerna ligger i Ludvika kommun och främst inom Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningar som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas som tomtindelningar då alla aktuella tomtindelningar gjordes när de fortfarande kallades tomtindelning. Upphävandet innebär förändringar vid fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att administrationen vid ny planläggning minskar.

  Upphävandet är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

  En tomtindelningsplan kan till exempel bestämma att en fastighet måste vara 25x25 meter vilket man inte kan göra undantag från. Det betyder att så länge tomtindelningsplanen finns kvar så kan du inte köpa eller sälja mark till/från din fastighet. Efter att tomtindelningsplanen upphävts ökar möjligheterna att göra det. Det är dock inte fritt fram efter det, utan andra bestämmelser, såsom detaljplan, kan påverka lantmäterimyndighetens beslut.

  Kartor över vilka privata fastigheter som berörs av tomtindelningsplan finns nedan under Handlingar. Samtliga tomtindelningsplaner finns nedan under Handlingar. För att veta vilken tomtindelningsplan som gäller just för din fastighet, kontakta samhällsplanerare Joel Lidholm. Kontaktuppgifter finns här nedanför.

  Granskningen avslutades den 10 januari. Antagande beräknas ske under hösten 2020.

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Samråd

  feb-mars 2019

  Granskning

  vinter 2019/2020

  Antagande

  hösten 2020

  Laga kraft

  hösten 2020

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-06-23

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.