Ekonomi och försörjningsstöd

Många får någon gång svårigheter med ekonomin och för många finns det hjälp att få. Kommunen kan ge dig råd och stöd i frågor som rör din ekonomi med bl.a ekonomisk planering, budget och skuldhantering.
Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.
Vi kan även erbjuda dig konsumentvägledning om du är konsument eller företagare , och behöver stöd, vägledning och information om vilka rättigheter och skyldigheter du har.