Ekonomi och försörjningsstöd

Många får någon gång svårigheter med ekonomin och för många finns det hjälp att få. Kommunen kan ge dig råd och stöd i frågor som rör din ekonomi med bland annat ekonomisk planering, budget och skuldhantering.
Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.