Barns och elevers lika rättigheter

Inom skolväsendet arbetar vi aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: Skollagens Kapitel 14 som avser kränkande behandling, samt Diskrimineringslagen.

Varje förskola och skola har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska tas fram av personal och elever varje år. Risker ska följas upp och åtgärdas, och insatser som främjar gott kamratskap och lika rättigheter ska tas fram. Personal, barn och elever samt vårdnadshavare ska ha tillgång till planen. På varje skolas hemsida finns deras aktuella plan utlagd.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: