Roths Äng

  Den engelska parken Roths äng ska rustas upp som en del i arbetet med Vision Väsmanstrand.

  Ideskiss för utveckling och restaurering av Roths äng

  Vår förhoppning är att parken ska bli ett välbesökt rekreationsområde som samtidigt kan bidra med kunskaper om vår historia. Området ska upplevas som grönskande och naturlikt samt vara väl omhändertaget och ha en hög biologisk mångfald.

  Det första steget i att uppnå detta blir en restaurerings- och utvecklingsplan för parken som genomförs som ett LONA-projekt som startade 2018. LONA står för LOkal NAturvårdssatsning och delfinansieras av naturvårdsverket.

  Det är viktigt att bevara Roths ängs historiska värde men likaså är det viktigt att parken utvecklas och kan erbjuda de kvaliteter som krävs av en park i vårt moderna samhälle.

  Vad är en engelsk park?

  En engelsk park är en anlagd romantisk park med inspiration från naturen, den ska kunna ses som en landskapsmålning. Parken ska väcka nyfikenhet och olika känslor hos besökaren genom att man rör sig i varierande miljöer. Typiska element är trädgrupper, markmodelleringar, slingrande gångar, siktlinjer och mindre byggnadsverk (broar, tempel, grottor…) som tillsammans skapar olika rum i parken. Den engelska parken har ofta en stor variation i växtmaterialet och uppvisar även inslag av exotiska arter.

  Kollar historiken

  Genom att använda oss av gamla kartor och litteratur kan vi förstå hur parken en gång sett ut, vad den haft för funktion och återskapa delar av detta.

  För att den ska bli välanvänd och uppskattad har vi genom en medborgardialog frågat allmänheten om hur de vill att parken ska utvecklas.

  Som längst till 2020

  LONA-projektet Restaurerings- och utvecklingsplan för den engelska parken Roths Äng i Ludvika pågår som längst mellan 2018-2020.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.