Tandvård

Om du är sjuk eller har ett funktionsnedsättning som gör att du behöver mycket hjälp kan du få ett särskilt tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsstöd

Du måste ha ett av nedanstående behov av hjälp med personlig omvårdnad:

  • du bor på ett särskilt boende med heldygnsomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL 1980:620) inom kommunen
  • du har medicinskt omfattande hemsjukvård eller palliativ vård i hemmet
  • du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
  • du är bosatt i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser t.ex. hemtjänst minst 3 ggr/dygn samt tillsyn/larm

Ansökan tandvårdsstöd

För att få hjälp med ansökan kan du kontakta vård- och omsorgsförvaltningens servicetelefon eller kommunens sjuksköterskor. Du kommer i kontakt med sjuksköterska via växeln.

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: