Rapportera farligt avfall

Du behöver föra anteckningar över det farliga avfallet som hanteras i din verksamhet samt rapportera in det till ett nationellt register hos Naturvårdsverket.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. En utökad anteckningsskylighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Har ditt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Uppskattningsvis berörs över 1 miljon verksamheter. Alla verksamheter som

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

ska rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret.

Naturvårdsverket har mer detaljerad information om vilka uppgifter som ska rapporteras in om farligt avfall.

Information finns på Naturvårdsverkets webbplats om rapportering av farligt avfall Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: