Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av nästan 70 olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland.

De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som när de en gång var i bruk. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr.

Det är själva grundtanken med begreppet EKOmuseum. Ordet eko härstammar från det grekiska ordet ”oikos” som betyder hushåll, eller helhet.

I Ekomuseum Bergslagen kan du uppleva både stora och små historiska miljöer, allt från världsarvet Engelsbergs bruk och Strömsholms slott. Du kan välja att gå med på guidade visningar eller gå själv, exempelvis på vandringsleden i Finnmarken. Här finns också hyttplatser och besöksgruvor, hembygdsgårdar och museer, bergsmansgårdar, smedjor och brukspatronernas herrgårdar med mat och logi, och mycket mer.

I Ekomuseum Bergslagens stora nätverk ingår ideella föreningar, kommuner och privata entreprenörer som både äger och driver många av besöksmålen.

Besöksmål i Ludvika kommun som ingår i Ekomuseum Bergslagen

Karta ekomuseum bergslagen

1 Mårtens & Kullen kyrkstigar

Rofylld vandring längs historiska stigar i Grangärde socken som binder samman skogsbyarna med kyrkan som man vandrade sommartid till sockenkyrkan, till arbetet vid hyttorna och bruken och till arbetet i skogen. Här finns även ett högt brandtorn där man kan få en vidsträckt utsikt, om man vågar sig upp. Vandringsled märkt med orange färg på trädstammar och uppsatta markeringar.

Kullen
Karta Mårtens och Kullens kyrkstigar

2  Grangärde kyrkby

Ett gammalt centrum för bergsmän med herrgård, bergsmansgårdar, hamnmagasin samt boplatser från stenåldern, förhistorisk järnframställning och ett gravfält från vendeltid. Småskalig sjönära idyll med pampig 1400-talskyrka och byggnadsminnesförklarad prostgård. Här går även pilgrimsleder Romboleden och Marialeden förbi.

Grangärde
Karta Grangärde

3  Skattlösberg med Luossastugan

Vackert naturreservat som rymmer diktaren Dan Anderssons födelseplats och hembygd. Här finns friluftsmuseet finngammelgården med pörte, kolmila och sädesbod. Luossastugan är öppen sommartid med guide som sjunger visor och berättar om Dan Andersson.

Skattlösberg med Luossastugan
Karta Skattlösberg

4  Finngården Skifsen

Finnskogshistoria, rekreation och vandringsleder i ett. En nyuppförd finnmarksgård på vacker plats vid sjön Skifsen. Vandra, bada, koka kaffe i kokhuset, eller upplev rökbastun när den eldas vissa dagar under sommaren. Vandringsled utgår från Säfsnäs hembygdsgård i Fredriksberg, nya Skifsenleden är 22.5 km.

Mer information om Finngården Skifsen finns på Skifsen.se Länk till annan webbplats.

4  Finngården Skifsen
Karta Skifsen

5  Gravendal

Tackjärn från Strömsdals masugn blev stångjärn i Gravendals hammarsmedja. Här finns räckhammare, vattenhjul, tyskhärd, bagarstuga, spiksmedja, kraftstation, labbi, stationshus, finnmark. Fyra vandringsleder finns. Tre startar vid bygdegården och en vid Skärsjön. Informations finns vid startpunkterna.

Mer information om Gravendal finns på www.hembygd.se/gravendal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gravendal
Karta Gravendal

6  Strömsdal

Strömsdals masugn med klensmedja, damm, dagkarlsstuga och herrgård. Strömsdals bruk anlades redan 1727. Här finns både vandringsled och ridled.

Mer information om Strömsdal finns på hembygd.se/stromsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strömsdal
Karta Strömsdal

7  Finngården Rikkenstorp

En 400 år gammal finngård med rökstuga, gårdsarkiv, välbevarat odlingslandskap, utsiktsplats, kulturstig och ett fint finnmarksmuseum. Det finns stugor att hyra och vandringsleder. Leder runt finngården är markerade med röda träkryss och vägvisare. Kulturstigen är markerad med åttkantade stolpar med röda toppar. Tillgång till bastu sommartid. Gården är privatägd.

7  Finngården Rikkenstorp
Karta Rikkenstorp

8  Bränntjärnstorpet

I stugan bodde Dan Anderssons farmor, Anna-Stina Knas, änka med fem barn. Hon försörjde sig på att göra dagsverken åt bönderna och sälja pärtstickor till gruvorna. Gården är privatägd. Vandringsleder runt finnmarken markerade med röda träkryss och vägvisare.

bild Bränntjärnstorpet
Karta Bränntjärnstorpet

9  Cassels

Storslaget konserthus i arkitektonisk stil som Bank of England. Genom djärva satsningar skapade Sir Ernest Cassel det moderna gruvsamhället Grängesberg med sina goda relationer i både det brittiska kungahuset och finansvärlden. Intill finns Disponentparken med trädgårdscafé, engelsk park, växthus, Bed and Breakfast och lunch.

Mer information finns på Musikicassels.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Cassels
Karta Cassels

10  Lokmuseet

Res i tiden i ett unikt museum med tåg och järnvägshistoria. Ångloket OFWJ nummer 8 tillverkat i England 1876 finns här samt andra ånglok, turbinlok, personvagnar, lokstallar och ställverk. Samlingarna omfattar cirka 180 fordon från 1856 – 1970.

Gbbj.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10  Lokmuseet
Karta Lokmuseet

11   Grängesbergs gruvområde

Gruvligt spännande miljö med mäktiga byggnader. Sveriges största järnmalmsförekomst utanför de norrländska malmfälten. Gruvområdet är känt sedan 1500-talet, idag med välbevarad gruvarkitektur från 1930-talet. Idag har flera byggnader andra funktioner. Besök museet Gruvcentrum Mojsen och vandra i området. Centrallaven är från 1940 och Jakobinalaven från 1958.

Mojsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grängesbergs gruvområde
Karta Grängesbergs gruvområde

12   Stora Hagen

Dåtidens arbetarbostäder från 1898 är dagens idyll längs denna bruksgata i Grängesberg. Dessa byggdes i engelsk stil och byggdes för att skapa fler bostäder åt alla gruvarbetare som strömmade från hela landet. Här kan man besöka en museibostad och uppleva hur det var då. Det finns också ett minnesrum över Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som blev riksdagsman, minister och landshövding. Gruvarbetarbostaden öppen på begäran.

Mittgrangesberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stora Hagen
Karta Stora hagen

13   Klenshyttan

Bergsmanshytta med masugn, rostugn, kalkugn, dammvall, malmbås, rådstuga och maskinhus samt bergsmansgårdar. Hyttan anlades 1605 och var bergsmansägd fram till nedblåsningen 1920. Idag har området parkkaraktär. Det är väl skyltat om man vill vandra på egen hand. Bänkbord finns för en picknick.

Klenshyttan
Karta Klenshyttan

14   Lekombergs gruva

Gruvor, ruiner och vandringsled med traktens vackraste utsikt. Gruvområdet är från 1600-talet. Här finns transformatorstation, vattenreningsbassänger, ruiner efter anrikningsverk, järnvägstunnel, banvaktarstuga. Här finns en promenadslinga att följa och bänkbord och grillplats vid utsiktsplatsen.

Sköts av Sörviksbygdens kulturförening.

Lekombergs gruva
Karta Lekombergs gruva

15  Hammarbacken

Hammarbacken är en del av Ludvika bruk, Sveriges första kronobruk som anlades av Gustav Vasa redan 1552. Nedanför backen låg hammarsmedjan där stångjärn smiddes. Bruket drevs fram till 1920. Här finns ett mäktigt sädesmagasin i fyra våningar och arbetarbostäder. I rak linje nedanför Hammarbacken ligger Ludvika herrgård och bortom den Ludvika Ulrika, en korskyrka i trä invigd 1752. Promenera på egen hand och njut av utsikten över sjön Väsman.

Här finns även ett café, Våffelbruket, som serverar våfflor och glass.

Hammarbacken
Karta Hammarbacken

16   Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum

Ursprunglig bergsmansgård med anor från 1500-talet och stort industrihistoriskt friluftsmuseum med vattenhjul, stånggång, hästvinda, lave, anrikningsverk, smedja och hakspel. Här finns även en örtagård, mineralmuseum och byggnadsvårdsbutik. Gammelgården har sommaröppet café.

hembygd.se/ludvika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vbgf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta Ludvika gammelgård

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: