Bra att veta inom förskola och fritidshem

Regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Har du barn inom förskola, fritidshem eller skola är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att vi ska kunna göra utskick som gäller ditt barn. Gå till "Ändra dina kontaktuppgifter" och se över dina uppgifter.

Har du barn som står i kö till förskola?

Ska ditt barn stå kvar i kön behöver vi få veta det för att kunna hålla kön aktuell.

Vi skickar regelbundet ut meddelande via e-post och SMS till barnets räkningsmottagare om barnet har en plats på förskola men står kvar i kö för eventuell överflyttning sedan 4 månader tillbaka eller mer.

Om barnet ska stå kvar i kön – bekräfta meddelandet

I meddelandet uppmanas du att bekräfta att barnet ska stå kvar i kön genom att skicka ett SMS med texten Kösvar [barnets personnummer], till mobilnummer 076-944 60 45. Exempel: Kösvar 20170125-1234

Barnet tas bort ur kön

Om ni är nöjda med barnets nuvarande placering eller om barnet av annan anledning inte längre behöver sin plats i kön behöver du inte göra något. Får vi inte något svar inom 5 dagar kommer barnet automatiskt att tas bort ur kön och du meddelas om detta.

Förnya din inkomstuppgift

För att du ska få rätt avgift för förskole- eller fritidshemsplatsen är det viktigt att du förnyar uppgiften om inkomst.

Alla vuxna i familjer, där minst ett barn är aktuellt för avgift för förskole- eller fritidshemsverksamheten, får ett meddelande via e-post och SMS med uppmaning att förnya sina inkomstuppgifter om senaste ändring av inkomstuppgiften är äldre än 1 år.

Om du trots uppmaningen inte förnyar dina inkomstuppgifter får du en påminnelse efter 10 dagar.

Om du trots påminnelsen inte förnyar inkomstuppgifterna kommer din inkomst att ändras till maxinkomst som för år 2024 är 56 250 kr.


 Förnya eller ändra din inkomst här.

Övergången från förskola till förskoleklass och fritidshem

Information till dig som har barn som ska börja förskoleklass och önskar fritidshemsplats till hösten.

Barn erbjuds plats i förskoleklass

Det året barnet fyller sex år erbjuds plats i förskoleklass från och med augusti. Den preliminära placeringen utgår från barnets folkbokföringsadress.

Förskoleklassen omfattar 5 timmar/dag och är avgiftsfri.

Ansök om plats på fritidshem

Hur du ansöker om plats på fritidshem kan du läsa på sidan "Ansökan om plats i förskola eller fritidshem".

Vad gäller angående uppsägning?

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller:

  • vid byte från en förskola/fritidshem till en annan,
  • vid byte från förskola till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
  • eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: