Bra att veta inom förskola och fritidshem

Regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Har du barn inom förskola, fritidshem eller skola är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att vi ska kunna göra utskick som gäller ditt barn. Gå till "Ändra dina kontaktuppgifter" och se över dina uppgifter.

Har du barn som står i kö till förskola eller fritidshem?

Ska ditt barn stå kvar i kön behöver vi få veta det för att kunna hålla kön aktuell.

Vi skickar regelbundet ut meddelande via e-post och SMS till barnets räkningsmottagare om barnet har en plats på förskola eller fritidshem men står kvar i kö för eventuell överflyttning sedan 4 månader tillbaka eller mer.

Om barnet ska stå kvar i kön – bekräfta meddelandet

I meddelandet uppmanas du att bekräfta att barnet ska stå kvar i kön genom att skicka ett SMS med texten Kösvar [barnets personnummer], till mobilnummer 076-944 60 45. Exempel: Kösvar 20170125-1234

Barnet tas bort ur kön

Om ni är nöjda med barnets nuvarande placering eller om barnet av annan anledning inte längre behöver sin plats i kön behöver du inte göra något. Efter 10 dagar kommer det en påminnelse och får vi inte något svar inom 5 dagar efter påminnelsen kommer barnet automatiskt att tas bort ur kön och du meddelas om detta.

Förnya din inkomstuppgift

För att du ska få rätt avgift för förskole- eller fritidshemsplatsen är det viktigt att du förnyar uppgiften om inkomst.

Alla vuxna i familjer, där minst ett barn är aktuellt för avgift för förskole- eller fritidshemsverksamheten, får ett meddelande via e-post och SMS med uppmaning att förnya sina inkomstuppgifter om senaste ändring av inkomstuppgiften är äldre än 1 år.

Om du trots uppmaningen inte förnyar dina inkomstuppgifter får du en påminnelse efter 10 dagar.

Om du trots påminnelsen inte förnyar inkomstuppgifterna kommer din inkomst att ändras till maxinkomst som för år 2021 är 50 340 kr.


 Förnya eller ändra din inkomst här.

Övergången från förskola till förskoleklass och fritidshem

Information till dig som har barn som ska börja förskoleklass och önskar fritidshemsplats till hösten.

Barn erbjuds plats i förskoleklass

Det året barnet fyller sex år erbjuds plats i förskoleklass från och med augusti. Den preliminära placeringen utgår från barnets folkbokföringsadress.

Förskoleklassen omfattar 5 timmar/dag och är avgiftsfri.

Automatisk överflyttning från förskola till fritidshem

Barn som är inskrivna vid förskola placeras automatiskt på fritidshem den 1 augusti det år barnet fyller sex år. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kriterierna för att ha rätt till fritidsplats (studerar eller arbetar). Du ska INTE säga upp platsen på förskola/pedagogisk omsorg om platsen ska övergå till fritidsverksamheten.

Överflyttning sker inte om skuld till förskole- eller fritidshemsverksamheten finns.

Vad gäller angående uppsägning?

Vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem kan platsen INTE sägas upp under sommarmånaderna.

En plats i förskole- eller fritidsverksamheten kan INTE sägas upp under sommarmånaderna om behov av plats finns inom samma verksamhet efter sommarperioden.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller:

  • vid byte från en förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg till en annan,
  • vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
  • eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: