Frånvaro och ledighet i skolan

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök ska du anmäla frånvaro till skolan. Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om ledighet.

Om eleven har ett tillfälligt personnummer så rekommenderas att frånvaroanmälan lämnas via Skola24 MobilApp. Kontakta skolan för att få elevens korrekta TF-nummer.

Kom ihåg att du måste anmäla frånvaro även till fritidshemmet.

Läs på sidan Frånvaro och ledighet för förskola och fritidshem om hur du gör.

Anmälan om frånvaro för elev

Du kan anmäla elevs frånvaro på flera olika sätt via din dator eller din telefon.

 • När du genomför en anmälan så kommer du få en bekräftelse via sms (i första hand) eller mail (om inget telefonnr finns registrerat) att du genomfört en anmälan.
 • Om ditt barn är frånvarande och ingen anmälan gjorts så kommer du får en notifiering om det via sms eller mail.
 • Det är bra att du själv kontrollerar att du har rätt telefonnummer registrerat i tjänsten. Dina kontaktuppgifter ändrar du på Min sida. Du loggar in med e-legitimation.

1. Appen Unikum familj

Appen Unikum familj finns för iOS och Android. Via appen kan du anmäla heldagsfrånvaro samt ta del av ditt barns skolschema och övrig information från Unikum. Appen finns att ladda ned från Appstore (IOS) eller Google Play (Android). Logga in med din E-legitimation.

Unikum familj, Unikum för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

2. Anmäl via telefon 0515-77 66 55

 • Om du ringer efter klockan 12:00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.
 • Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror.
Du kan anmäla frånvaro via telefon på andra språk än svenska. Se nummer nedan:

Språk

Telefonnummer

Arabiska

0515-77 66 57

Engelska

0515-77 66 56

Somaliska

0515-77 66 58

Svenska

0515-77 66 55

3. Skola24 via webben

Genom att logga in i Skola 24 via webben når du all funktionalitet oavsett vilken plattform du använder. Inlogg i Skola24:s webbtjänst sker med hjälp av Bank ID/Mobilt Bank ID.

Via webbtjänsten kan du bland annat:

 • anmäla frånvaro för hel dag och del av dag.
 • anmäla frånvaro för flera dagar på en gång.
 • få en överblick över den frånvaro som finns registrerad på ditt barn.
  markera att du har sett ditt barns frånvaro.
 • se ditt barns skolschema.

Logga in i Skola24 - https://ludvika.skola24.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om ledighet för elev

Vid ansökan om ledighet gör mentor/klassföreståndare och rektor en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Ansökan ska skickas in senast 14 dagar innan ledigheten påbörjas.

Vårdnadshavarna ska i möjligaste mån planera så att elevs ledighet för enskilda angelägenheter förläggs till de lovdagar som finns under läsåret. Skälet till detta är att eleven har skolplikt och ska vara närvarande i skolan under 178 dagar per läsår.

Enligt skollagen 7 kap. 18 § gäller följande vid ansökan om ledighet:

 • Kortare ledighet för enskild angelägenhet, 1-3 dagar per läsår.
  Handläggs och beslutas av mentor/klasslärare
 • Kortare ledighet för enskilda angelägenheter, 4-10 dagar per läsår
  Handläggs av mentor/klasslärare och beslutas av rektor
 • Längre ledighet för synnerliga skäl, mer är 10 dagar per läsår
  Handläggs och beslutas av rektor

Ansökan om ledighet för ditt barn gör du som vårdnadshavare ledighetsansökan via Skola 24:s webbtjänst.

Sidan uppdaterades: