Knutsbo förskola

Förskolan öppnades 1980 och är belägen högst upp på Knutsbo i direkt anslutning till skogen som inbjuder till lek och utforskande. I samma byggnad som förskolan ligger Knutsbo skola vilket skapar naturliga övergångar till förskoleklass, skola och fritidshem.

På Knutsbo förskola har vi 11 pedagoger och 55 inskrivna barn fördelade på tre avdelningar; Stjärnan, Månen och solen.

Läs mer på "Det här är Knutsbo förskola"