Knutsbo förskola

Förskolan öppnades 1980 och är belägen högst upp på Knutsbo i direkt anslutning till skogen som inbjuder till lek och utforskande. I samma byggnad som förskolan ligger Knutsbo skola vilket skapar naturliga övergångar till förskoleklass, skola och fritidshem.

På Knutsbo har vi 55 inskrivna barn fördelade på 3 avdelningar med 11 pedagoger, varav sex förskollärare.

Läs mer på "Det här är Knutsbo förskola"