Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som är äldre och behöver stöd och hjälp i hemmet. Det är dina behov som avgör om du har rätt till hemtjänst. Tillsammans med dig utreder biståndshandläggaren ditt behov av hjälp som sedan utförs av kommunens hemtjänstpersonal.

Hemtjänstinsatser

Personalen från hemtjänsten hjälper dig att planera och utföra de sysslor du själv inte klarar av. Det är viktigit att du berättar hur du vill ha hjälpen utförd.

Här ser du några exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • praktisk hjälp i hemmet
  • personlig omvårdnad                    
  • trygghetslarm             
  • daglig verksamhet för personer med demenssjukdom
  • promenader
  • ledsagning
  • avlösning på korttidsboende
  • avlösning i vårdsysslan för anhörigvårdare
  • stödkontakt för psykiskt funktionshindrade

Ansökan

Du kan ansöka om hemtjänst genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till respektive hemtjänstgrupp.

Fredriksberg

Personal
070-265 09 35

Enhetschef
0240-860 00

Grängesberg

Personal
0240-565 791

Enhetschef
0240-860 00

Högberget – Centrala Ludvika

Personal
Centrala stan 0240-867 90
Högberget 0240-867 46

Enhetschef
0240-860 00

Kvarngatan – Centrala Marnäs

Personal
0240-867 16

Enhetschef
0240-860 00

Lingongården

Personal
0240-867 14
Telefontid 7:00-7:30, 13:00-16:00.
Övrig tid röstbrevlåda

Enhetschef
0240-860 00

Norra

Personal
0240-864 47

Enhetschef
0240-860 00

Sunnansjö

Personal
0240-56 58 26

Enhetschef
0240-860 00

Södra

Personal
0240-56 56 84
Telefontid vardagar 12:00-16:00

Enhetschef
0240-860 00

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: