Så fungerar flyktingmottagningen

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, behöver visum eller uppehållstillstånd för att besöka landet, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Blanketter finns enbart på svenska. För att få hjälp med att fylla i blanketter kan du boka tid på något av Migrationsverkets kontor. Boka tid gör du på hemsidan www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se

Informationsverige.se Länk till annan webbplats. är en webbplats om det svenska samhället på elva språk. På webbplatsen finns information och verktyg för personer som är asylsökande eller nyligen fått uppehållstillstånd, samt resurser för personer som arbetar med dessa målgrupper.

Webbplatsen drivs av Länsstyrelserna och finansieras av regeringen. På webbplatsen kan du lära dig om det svenska samhället, få svar på vanliga frågor om asyl och uppehållstillstånd och öva på svenska. Informationen erbjuds på somaliska, arabiska, dari, engelska, spanska, franska, persiska, ryska, svenska, tigrinja och ukrainska. Det går enkelt att växla mellan språken.

Kontakta oss

Migrationsverket

Telefon: 0771-235 235 (service på svenska och engelska)
Måndag–fredag klockan: 09.00–15.00
www.migrationsverket.se

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: