Handlingsplaner mot kränkande behandling - förskola, grundskola och fritidshem

Förskolornas planer mot kränkande behandling

2020 Förskolor – Planer mot kränkande behandling

2023 Förskolor - Planer mot kränkande behandling

Skolorna och fritidshemmens planer för kränkande behandling

2022 Skolor och fritidshem – Planer mot kränkande behandling

2023 Skolor och fritidshem - Planer mot kränkande behandling

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: