Årsredovisning

I kommunens årsredovisningar berättar vi om hur pengarna användes under året . Vi berättar även om hur våra olika mål uppfyllts.

Läs årsredovisningen i korthet

Så här användes pengarna 2022

Syftet med kommunens verksamhet är att ge så bra service som möjligt till invånarna.

Under 2022 fick vi in 2,9 miljarder kronor. I årsredovisningen får du reda på hur pengarna användes och hur det gick för oss även på andra sätt.

Våra 2 800 anställda ger service och tjänster inom en rad olika områden. Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg är det vi lägger mest pengar på. Kultur, fritidsgårdar, miljötillsyn, återvinning, vägar, näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder är andra frågor vi sysslar med – och det finns många fler.

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Det är den vision som pekar ut vår långsiktiga inriktning. Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö. Vi har mål för hur vi vill att våra verksamheter ska utvecklas för att gynna invånarna och kommunen som helhet.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: