Ung kvinna i arbetskläder på byggarbetsplats

Praktik skapar möjligheter

Praktik är en möjlighet för dig som arbetsgivare att hitta nya medarbetare. Vi som arbetar med arbetsmarknad och integration inom kommunen träffar arbetssökande med varierande bakgrund, utbildning och erfarenhet. Kanske finns er nästa kollega hos oss?

Vi vet att praktik kan vara ett steg mot arbete. En praktik kan leda till en aktuell referens eller skapa ett intresse för fortsatt utbildning. Att få vara med i verksamheten på en arbetsplats ger nya kontakter och kunskap. För den som är ny i Sverige är en praktikplats en möjlighet att utveckla sina språkkunskaper.

Genom att erbjuda en praktikplats på ert företag har ni möjlighet att ta reda på om en person har det som krävs för att jobba hos er.

Det här ansvarar vi för på AMI:

  • Inför praktikstart kommer en handledare på Ludvika kommuns arbetsmarknad och integration (AMI) att ta kontakt med dig. Syftet med praktiken samt den påtänkta praktikanten presenteras.
  • En praktikintervju bokas in. Efter intervjun bestämmer ni om ni har möjlighet att ta emot praktikanten eller inte.
  • Ansvarig handledare på AMI följer upp praktiken på plats. Ni kommer gemensamt överens om när och hur ofta ni ska träffas.
  • Handledaren på AMI kommer att finnas tillgänglig som bollplank om ni har frågor eller funderingar som gäller den person som praktiserar hos er.
  • Under praktikperioden är deltagaren försäkrad via AMI. Att ta emot en praktikant medför inga kostnader för er verksamhet.

Det här gör ni på arbetsplatsen:

  • Planerar lämpliga arbetsuppgifter samt vem som tar emot och introducerar praktikanten. En praktikant får och kan hjälpa till och utföra sysslor självständigt. Det är dock viktigt att tänka på att en praktikant inte ska ersätta befintlig personal, exempelvis genom att praktikanten täcker upp vid ordinarie personals frånvaro.
  • Om ni stöter på problem eller funderingar under praktikens gång är det viktigt att ni tar kontakt med ansvarig handledare på AMI. Hör också av dig om praktikanten inte dyker upp eller om han/hon inte närvarar under den period som vi har kommit överens om.
  • Skriv ett praktikintyg. I intyget är det bra om ni skriver ner under vilken period deltagaren praktiserade samt vad han/hon har gjort under tiden hos er. Har ni sett några styrkor hos personen som är värda att lyfta fram?
  • Fundera på om någon hos er vill ställa upp som referens för personen efter avslutad praktik. En god referens kan leda till arbete hos en annan arbetsgivare.

Har du frågor eller vill du ta emot en praktikant på din arbetsplats?

Ring kommunens växel och begär AMI, 0240-860 00. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar mer.

Det här gör verksamhetsområde arbetsmarknad och integration

AMI:s uppdrag är att stötta arbetssökande Ludvikabor vidare till arbete eller studier. Insatserna anpassas efter individens behov. Vi jobbar bland annat med praktik, arbetsträning, individuell coachning, samarbeten med företag och matchning
mot lediga jobb.

AMI ansvarar också för integrationsfrågorna i Ludvika kommun. Vi skapar förutsättningar för integration av nyanlända flyktingar, bland annat genom att erbjuda samhällsinformation.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: