Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska ansöka om plats.

Ansök om plats till

  • förskoleverksamhet så snart ni vet när ni vill ha plats och vilken förskola ni önskar. Ert ködatum sätts 6 månader före önskat startdatum.

    OBS! Om du gör en ny ansökan med andra alternativ, innan ditt barn har fått ett placeringserbjudande, kan ditt ködatum komma att ändras.
  • fritidshem (för skolbarn från förskoleklass, 6-åringar, och upp till 13 år) 1 månad före önskat startdatum.

    OBS! För blivande elever i förskoleklass inför höstterminen behöver ansökan om plats till fritidshem göras så fort som möjligt, gärna innan 30 april samma år.

Om du är arbetslös eller har skuld till verksamheten förskola/fritidshem har du inte rätt till placering inom barnomsorgen.

När du tackar ja till ett erbjudande ska du även rapportera hushållets inkomst. Det gör du genom att logga in på "Min sida Länk till annan webbplats.".

När du fått en plats för ditt barn, betraktas schemat som en överenskommelse mellan familjen och kommunen. Tillfälliga förändringar av vistelsetiden kan du göra i samråd med personalen.

Frånvaro meddelas till personalen på avdelningen.

Vårdnadshavares tid för arbete/studier samt restid ska ligga till grund för vistelsetiden. Vid vårdnadshavares ledighet/semester ska barnet vara ledigt från förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshemmet. Vid vårdnadshavares sjukdom är barnet på förskola/fritids såvida du inte själv väljer att barnet ska vara hemma.  

Vi kräver svar från båda vårdnadshavarna vid ett erbjudande om placering

När ditt barn fått ett placeringserbjudande kan du logga in till e-tjänsten Min sida för förskola och fritidshem. Där kan du:

  • svara på platserbjudande
  • ändra eller rapportera ny inkomst
  • ansöka om överflyttning inom förskola eller fritidshem (samma formulär som ansökan, på sidan där du anger barnets personuppgifter anger du längst ner ”Typ av ansökan = Omplacering”).
  • säga upp en plats inom förskola eller fritidshem

Kontaktuppgifter och barnschema ändrar du i Edlevo-appen.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: