Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska ansöka om plats.

Ansök om plats till

  • förskoleverksamhet (förskola eller pedagogisk omsorg) tidigast 6 månader före önskat startdatum.
  • fritidshem (för skolbarn från förskoleklass, 6-åringar, och upp till 13 år) 1 månad före önskat startdatum.

OBS! Om du gör en ny ansökan med andra alternativ, innan ditt barn har fått ett placeringserbjudande, kan ditt ködatum komma att ändras.

OBS! För 6-åringar som börjar förskoleklass till hösten och fortfarande behöver plats, ska platsen inte sägas upp. Nuvarande plats inom förskolan kommer automatiskt att övergå i en fritidshemsplats på skolan från 1 augusti.

Om du är arbetslös eller har skuld till verksamheten förskola/fritidshem har du inte rätt till fritidsplacering.

När du tackar ja till ett erbjudande ska du även rapportera hushållets inkomst och placeringens schema. Det gör du genom att logga in på "Min sida Länk till annan webbplats.".

När du fått en plats för ditt barn, betraktas schemat som en överenskommelse mellan familjen och kommunen. Tillfälliga förändringar av vistelsetiden kan du göra i samråd med personalen.

Frånvaro meddelas till personalen på avdelningen.

Vårdnadshavares tid för arbete/studier samt restid ska ligga till grund för vistelsetiden. Vid vårdnadshavares ledighet/semester ska barnet vara ledigt från förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshemmet. Vid vårdnadshavares sjukdom är barnet på förskola/fritids såvida du inte själv väljer att barnet ska vara hemma.  

Vi kräver svar från båda vårdnadshavarna vid ett erbjudande om placering

När ditt barn fått ett placeringserbjudande kan du logga in till e-tjänsten Min sida för förskola och fritidshem. Där kan du:

  • ansöka om överflyttning inom förskola eller fritidshem (samma formulär som ansökan, på sidan där du anger barnets personuppgifter anger du längst ner ”Typ av ansökan = Omplacering”).
  • ändra kontaktuppgifter
  • svara på platserbjudande
  • ändra barnschema
  • ändra eller rapportera ny inkomst
  • säga upp en plats inom förskola eller fritidshem

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: