Kvarteret Orren – markanvisning

Tilldelning av markanvisning genom ett jämförelseförfarande är avslutat. Koppartallen AB har tecknat markanvisningsavtal som gäller från 1 september 2023 och ett år framåt.

I Ludvikas centrala delar utvecklas nu ett område med möjlighet till cirka 300 nya bostäder. Detaljplanen för området medger även lokaler samt hotell. Med ett tillägg till detaljplanen gäller nu den nya bullerförordningen vilket skapar större möjligheter att bygga bostäder.

Koppartallen AB:s projektidé

Utsikt över del av kvarteret Orren i Ludvika.

Utsikt över del av kvarteret Orren i Ludvika, sjön Väsman och centrala Ludvika.

Karta över Ludvika, kvarteret Orren markerat.

Karta över Ludvika, kvarteret Orren i centrala Ludvika är markerat.

Kartbild över Kv Orren.

Kvarteret Orren i Centrala Ludvika.

Kontakta oss

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta

Sofia Hellsten, sofia.hellsten@ludvika.se

Anna Bjälemar, anna.bjalemar@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: